Header

GDPR wetgeving

Wij verwerken de volgende gegevens,

Voor en achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres, geslacht ( om je aan te kunnen spreken met meneer of mevrouw ) .

Onder de GDPR heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen onze uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons weten !

Recht op inzage : Uiteraard kun jen inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we deze gegevens verwerken.

Recht op rectificatie : Heb je het idee dar we verkeerde gegevens van jou hebben ? Laat het ons weten en we passen het aan.

Recht op vergetelheid : Je kan je persoonsgegevens die wij van jou hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden ( administratie ) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Recht op beperking van de verwerking : Het recht om minder gegevens te laten verwerken, laat ons weten welke gegevens we niet mogen verwerken.

Recht om bezwaar te maken : Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing ? Dan zullen we de verwerking zo snel mogelijk aanpassen.

Recht op dataportabiliteit : Dit is een nieuw recht onder de AGV om je persoonsgegevens over  ( te ) laten dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Contacten met factuur relatie.

Reeds bestaande klanten hoeven geen expliciete toestemming te geven voor commerciele boodschappen voor vergelijkbare producten. Onder klanten verstaan we mensen die een aankoop doen.

Zolang er een mogelijkheid ( keuze om niet meer deel te nemen ) wordt aangeboden, mogen commerciele boodschappen over producten verstuurd worden.


 

---